Absolútne originálne erotické poviedky

Úplne zadarmo !!!

Scénar

Na to všetko potrebujem od Teba jediné - scénar. Na scénar nekladiem veľké obmedzenia. Môže byť krátky alebo dlhý, podrobný, alebo náznakový, mal by však obsiahnúť celú poviedku (podľa scénara typu stretol som blondínu a potom sme sa celý deň milovali sa ťažko píše poviedka na mieru). Môžu byť spomenuté detaily (osoby, mená, miesta, čas trvania jednotlivých scén - napríklad "podrobný opis jej vyzliekania" atď), ale nie je to podmienkou. Môže obsahovať jemnú erotiku, ale aj (hlavne) tvrdý sex - proste ako sa Ti to bude páčiť. Daj mi vedieť, či má byť poviedka písaná z pohľadu nezávislého rozprávača, alebo z pohľadu toho-ktorého účastníka deja.

Dôležitou súčasťou scénara je však názov poviedky a jej dĺžka, ktorá by však nemala prekročiť 3 strany (samozrejme v prípade kvalitného scénara sú možné výnimky). Dlhšie poviedky je vhodné rozdeliť na viac kapitol, prípadne na viac poviedok na pokračovanie. V tomto prípade je možné si objednať prvú časť a neskôr požiadať o pokračovanie.

Je tiež možné poslať úryvok textu ktorý (na požiadanie aj bez zmeny) zapracujem do poviedky. Je potrebné si však uvedomiť, že čím presnejšie mi popíšeš, o čom má poviedka byť, tým menej originality je možné použiť.

Napíš mi tiež, či preferuješ konkrétne názvy pohlavných orgánov, alebo Ti to je jedno. Preferoval by som však nepoužívať tvrdé vulgarizmy.

Pomôžeš mi, ak mi pripíšeš, či sa na poviedku pozeráš z pohľadu muža alebo ženy, prípadne či je určená pre vás oboch, ako aj na čo plánuješ poviedku použiť (napr. chcem ju dať priateľke do daru, alebo chcem pri jej čítaní masturbovať). Tieto informácie mi pomôžu napísať poviedku podľa Tvojich želaní.

Vyhradzujem si však právo scénar z ľubovoľných dôvodov odmietnúť. Rovnako nepreberám garanciu za to, že výsledná poviedka je presne podľa Tvojich želaní (hlavne pri strohom scénari), ako aj že sa Ti bude páčiť.

Čo píšem rád (poradie nevyjadruje moje osobné preferencie)

Čo píšem nerád (použijem len ak to prirodzene zapadá do poviedky)

Čo nepíšem:

Kontakt

mailto:absolut@szm.sk